Hylte i topp med resultat i skolan

Hylte är den kommunen i länet där eleverna har bäst skolresultat.

Det visar rapporten "Öppna jämförelser - Grundskola 2015" från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Där har man jämfört samtliga kommuners skolresultat, både från kommunala skolor och friskolor.

Hylte, Kungsbacka och Laholm är de tre kommuner som får bäst sammanvägt kunskapsresultat i Hallands län.

Så här ser det ut i kommunerna:

Första siffran är kommunens placering jämfört med andra kommunala skolor. Den andra siffran är ordningen bland samtliga skolor, även friskolor.

Falkenberg 136/170

Halmstad 60/57

Laholm 54/55

Kungsbacka 36/37

Hylte 27/34

Varberg 74/72

Källa: Öppna jämförelser - Grundskola 2015