Vattenfall skär ned - 1000 heltidstjänster ska bort

15 min

I dag kom nyheten att Vattenfall kommer att minska sin personalstyrka med 1000 personer och man kommer att stänga Ringhals 1 och 2 redan mellan 2018 till 2020 i stället för 2025. Bolaget släppte nyheterna i samband med delårsrapporten. Anledningen anges vara minskad lönsamhet när elpriserna minskar och ökande kostnader. Efter de stora nedskrivningarna till följd av förlustaffären NUON har Vattenfall gjort helårsförluster två år i rad.
De medverkande är Vattenfalls VD Magnus Hall, Ekots politiska kommentator Tomas Ramberg och Per Lindvall, Svenska Dagbladet.