Vävnader tas inte till vara

Trots att värmlänningar kan få vänta mer än ett halvår på en hornhinneoperation, tas inte vävnader till vara från avlidna som vill donera.
Enligt de personer inom landstinget som Radio Värmland talat med, har frågan inte tagits upp tidigare och de säger att det är upp till hornhinnebankerna att be om hjälp. Närmaste hornhinnebank finns i Örebro och varje år remitteras omkring 20 värmlänningar till universitetssjukhuset i Örebro.