Jag tror inte på Gud men…

8:55 min

Två nya böcker tar upp vilka attityder som finns till religion hos den stora grupp som inte kallar sig kristna men ändå tror på någonting. Samtal med Ann af Burén, som skrivit en avhandling om semisekulära svenskar samt David Thurfjell, författare till boken Det gudlösa folket, i vilken han undersöker den typiske svenskens motsägelsefulla förhållande till religion.