Björnarnas framtid i Sverige är osäker

Experter brukar skriva en lista på djur som är hotade. Där skriver de att björnen inte är hotad just nu, men att den kan bli det i framtiden.

Klicka om du vill läsa mer!

Björnar finns i norra Sverige. År 2013 räknade experter med att det skulle finnas 2 800 björnar i hela landet.

Varje år gör experter en lista på djur och växter som är hotade och som riskerar att försvinna. De som skriver listan jobbar vid Artdatabasen på Lantbruksuniversitetet.

Nu har de här forskarna skrivit att de är oroliga för att jägare ska skjuta för många björnar. Det finns jägare som har tillstånd från myndigheterna att skjuta björn, men det finns också olaglig jakt.