Tusentals extra bostäder klara om sex år

Om sex år ska 7000 nya bostäder, utöver de som redan planeras, stå klara i Göteborg. Det är snart, därför testar kommunen att jobba med flera moment parallellt.

Det innebär vissa risker, erkänner Ulf Kamne, MP, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.
-- Risken är ju att vi trampar snett och kanske börjar bygga en gata som inte ska vara där, men det är en risk vi är beredda att ta.

Vilka utrymmen finns för överklaganden?
-- Människor har alltid rätt att överklaga och då får man ju stanna ett tag och göra om eller lägga ned.

Men har ni tid med det?
-- Nej, det har vi inte. Det är därför vi valt projekt där vi vet att det kommer att vara ganska få motsättningar och motstående intressen. Det är inga känsliga naturområden, utan det är områden i mellanstaden där det finns luckor och där det passar bra med bostäder, säger Ulf Kamne.

Ett trettiotal områden föreslås i den här jubileumssatsningen, många bostäder planeras till Högsbo, Kallebäck, Frölunda och Lunden. I Angered där bostadsbristen också är stor, föreslås inte lika många, men Jahja Zeqirai, socialdemokrat och ordförande i fastighetsnämnden håller inte helt med.

-- Ett sånt exempel är Titteridammsvägen i Angered och vi har planer på bostäder i Gårdsten. Men just i den här jubileumssatsningen har fokus varit på mellanstaden. Men vi har planer i Biskopsgården, på Fyrklöversgatan, så jag tycker att det är en bra blandning och utspritt över hela staden, säger Jahja Zeqiraj.