آسیب دیدگی کودکان از مشروب‌خواری مادر در دوران بارداری

 اداره‌ی کل امور اجتماعی سوئد در گزارشی اعلام داشته است که کودکانی که در دوران جنینی در نتیجه‌ی مشروب‌خواری مادرانشان آسیب می‌بینند، به ندرت شناسایی می‌شوند .

برآورد شده که هر سال حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کودک در سوئد در نتیجه‌ی مشروب‌خواری مادران، در دوران جنینی آسیب می‌بینند اما تنها ۳۰ تن از آنها شناسایی می‌شوند.

به گزارش واحد خبر رادیو ملی سوئد، اکوت، در حال حاضر معلوم نیست چه نهادی مسئول رسیدگی به آسیب دیدگی احتمالی ناشی از الکل کودکان است.