Landstinget vill riva fler byggnader

Landstinget vill riva 40.000 kvadratmeter av sina lokaler på NUS de närmaste tio åren. Det framgår av fastighetsutvecklingsplanen för 2015-2025.

En majortet av politikerna i landstingsfullmäktige har alldeles nyss sagt ja till en fastighetsutvecklingsplan för de närmaste tio åren, 2015-2025.

I den planen ingår rivning av flera byggnader på sjukhusområdet i Umeå. Totalt 40.000 kvadratmeter ska rivas. Närmare 10.000 kvadratmeter av den ytan är länslasarettet från början av 1900-talet som landstinget vil riva för att bygga ett nytt psykiatrihus där.

Om länslasarettet får riva länslasarettet avgörs av byggnadsnämnden i Umeå kommun.