Häktning av Assange prövas av HD

1:25 min

Häktningen av Wikileaksgrundaren Julian Assange kommer att prövas av Högsta domstolen. Julian Assange är misstänkt för bland annat sexuellt ofredande och våldtäkt i Sverige. Han har sedan flera år tagit sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London.

Assanges juridiska ombud Thomas Olsson är nöjd med beskedet från HD.

– Det är naturligtvis ett väldigt positivt besked. Det här innebär att häktningsfrågan kommer att prövas av Högsta domstolen och vi är ju fulla av tillförsikt om utgången av en sådan prövning, säger han.

Julian Assange häktades i sin frånvaro redan i november 2010. Han har en gång tidigare överklagat häktningen hela vägen till Högsta domstolen, men den gången fick han inget prövningstillstånd.

Men nu ska alltså HD ta upp frågan. Det är inte den långa häktningstiden i sig som ska prövas utan att åklagarna varit så passiva i sin utredning och med att få Assange förhörd, enligt Thomas Olsson.

– I det här fallet är ju passiviteten från åklagarsidan så pass anmärkningsvärd och har redan föranlett hovrätten att framföra kritik, så det i sig bör ju innebära att häktningsbeslutet hävs.

För en dryg månad sedan ändrade sig åklagarna. Från att hela tiden benhårt vägrat att förhöra Assange i London tänker man nu göra det. Men när det ska ske vet inte Thomas Olsson och hans klient.

– Åklagaren har så långt vi vet bara tillställt oss ett antal skrivelser.  I vilken utsträckning åklagaren vidtagit några faktiska åtgärder i form av kontakter med berörda myndighet i Storbritannien och Ecuador, det undandrar sig vår bedömning. Men vi kan konstatera att det har inte satts nåt datum i alla fall.