Bibliotekarie positiv till förslag om mer verksamhet

1:03 min

Biblioteken utanför Visby skulle kunna utnyttjas mer, anser Vänsterpartiet, som tycker att biblioteken skulle kunna erbjuda hjälp i att ta fram blanketter och informera om Region Gotlands verksamhet.

En som tycker att det låter som ett intressant förslag är Viveka Falck, bibliotekarie i Klintehamn.

- Jag är med på allt som gynnar landsbygden, och som gör det bättre och enklare för oss som bor utanför Visby.