Norrköping

Migrationsverket tror på färre asylsökande framöver

1:23 min

Migrationsverket skriver ned sin prognos över hur många som väntas söka asyl i Sverige under 2015. Enligt nya uträkningar väntas 10 000 färre söka sig hit. Migrationsverket planerar nu för 80 000 asylsökande 2015.

– Antalet asylsökande till Europa är fortfarande väldigt högt och det är väldigt många som fortfarande tar sig till Sverige, säger Helena Carlestam som är omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Men det har skett en förändring när det gäller asylsökande från Syrien, där Sverige har varit ett av de primära mottagarländerna.

- Vi ser vi att asylsökande väljer Tyskland i första hand, säger Helena Carlestam som är omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Förra hösten införde Tyskland ett snabbspår för asylsökande syrier. Något som enligt Migrationsverket fått så pass stor effekt på antalet asylsökande syrier i Sverige att myndigheten nu skriver ner sin totala prognos för 2015.

Tidigare beräknade Migrationsverket att antalet asylsökande under 2015 skulle bli mellan 80 000 och 105 000, men skrivs nu alltså siffran ner till mellan 68 000 och 88 000. Prognosen är viktig då den ligger till grund för det huvudscenario som Migrationsverket planerar sin verksamheten utefter. Och med dagens förändring kan myndigheten nu planera för 10 000 färre asylsökande under detta år.

Utöver de snabbare asylprocesserna i Tyskland nämns även en stabiliserad situation i Irak som anledning till förändringen. Helena Carlestam säger också att bilden av Sverige som ett attraktivt mottagarland håller på att förändras.

– Vi tror också att vi ser en förändrad bild av Sverige som attraktivt migrationsland. Långa mottagningstider och problem med boenden gör att man kanske väljer Tyskland i första hand, säger hon.