Tidslinje: Vägen till fred efter andra världskriget

Den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland för de allierade styrkorna. Inför 70-årsdagen har Sveriges Radio samlat klassiska klipp och gripande reportage, på vägen till fred och en förändrad värld.

#Krigsvittne: 70 år efter krigsslutet

Bakgrund: Vändpunkt redan två år tidigare

Vändpunkten kom när den tyska offensiven i Sovjetunionen hejdades, och allierade trupper landsteg på Sicilien. Sommaren 1944 hade sovjetiska trupper drivit ut tyska styrkor från Ryssland, Vitryssland och Ukraina och påbörjat invasionen av Tysklands allierade på Balkan.

I juni 1944 hade allierade soldater landstigit i Normandie under D-dagen. Det skulle ta ytterligare närmare ett år av hårda strider innan amerikanska och sovjetiska styrkor möttes vid floden Elbe i centrala Tyskland, en händelse som markerade andra världskrigets allra sista skede i Europa.

Korrespondent Ann Stringer bland styrkor i amerikanska och sovjetiska uniformer. Foto: SVT Bild.

Amerikanska och sovjetiska trupper möts vid Elbe 25 april

Den 25 april möttes amerikanska och sovjetiska styrkor vid staden Torgau vid Elbe, en händelse som fick stor symbolisk betydelse och visade att det Tredje riket nu var delat i två.

De första soldater som möttes tillhörde spaningsförband från bägge sidor, men den 27 april ordnades med ett formellt handslag mellan den amerikanske löjtnanten William Robertson och hans sovjetiske kollega Alexander Silvashko. Händelsen förevigades av pressfotografer, och kom snabbt att användas som symbol för ett fredligt samarbete mellan USA och Sovjet.

Den amerikanske soldaten Joseph Polowsky var en av de som mötte ryssarna vid Torgau, och kom efter kriget att starkt propagera för fredliga relationer mellan USA och Sovjet. Han utnämnde informellt den 25 april till ”Elbedagen”, då han varje år hedrade Torgaumötet med en ”fredsvaka” i Chicago. Joe Polowsky dog 1983 och begravdes, efter egen vilja, i Torgau.

Lyssna: Hör Churchills, Stalins & Trumans budskap 27/4 (6:16 min)

Eva Braun och Adolf Hitler med sina två hundar. Foto: SVT Bild.

Adolf Hitlers självmord 30 april

Den 30 april var läget akut kritiskt för Adolf Hitler. Berlin var omringat av sovjetiska styrkor, och Heinrich Himmler hade förrått honom genom att vilja diskutera Tysklands kapitulation med de allierade styrkorna. Han visste att slutet var nära, såg till att gifta sig med sin Eva Braun, men förberedde också sitt självmord.

Den 29 april hade Führerbunkern nåtts av nyheten om Benito Mussolinis lynchning i Italien och Hitler bestämde sig för att samma sak inte skulle hända honom själv. Strax efter klockan två på eftermiddagen den 30 april gick Eva Braun in i Hitlers arbetsrum. Ingen av dem skulle komma levande ut därifrån. Vittnesuppgifter berättar att Eva Braun tagit sitt liv med hjälp av cyanid, medan Hitler skjutit sig i huvudet. De hade då varit gifta i knappt 40 timmar.

Hitlers och Brauns kroppar, tillsammans med deras två schäferhundar Blondi och Wulf, som också dödats (Blondi efter att Hitler låtit hunden svälja cyanid för att kontrollera dess effekt), bars upp ur bunkern och brändes.

Nyheten om Hitlers död spreds genom den tyska radion, som lät spela begravningsmusik av Wagner och Bruckner, innan Tysklands nye ledare, storamiralen Karl Dönitz, förkunnade att Führern hjältemodigt dött under försvaret av Berlin.

Lyssna: Hör Dönitz förkunna Hitlers död 1/5 (11 min)

Människor sliter i flaggor med hakkors. Foto: SVT Bild.

Danmark och Holland befrias

Karl Dönitz, som styrde Tyskland efter Hitlers självmord, planerade att låta de tyska trupperna lägga ner vapnen inför de allierade styrkorna i väst. I öster fortsatte dock kampen mot Sovjet ytterligare i några dagar.

Lyssna: Nyhetskommuniké: Tyskarna har kapitulerat 4/5 (2:18 min)

Att Holland befriades under de första dagarna i maj är dock inte helt sant – på ön Texel i den frisiska övärlden pågick under hela maj månad hårda strider mellan tyska trupper och upproriska georgiska soldater. Georgierna hade tidigare tagits som krigsfångar på den tyska östfronten, men i slutet av kriget tvingats kämpa på tysk sida genom att bygga befästningar. I april gjorde georgierna alltså uppror, och striderna skulle pågå långt efter fredsöverenskommelsen och upphöra först den 20 maj.

I Danmark var freden efterlängtad. Sedan augusti 1943 hade den tidigare danska samarbetsstrategin kapsejsat, och Danmark kom att betraktas som ett fientligt område av Tyskland. Genom en enorm civil insats lyckades danskarna rädda sina judiska medborgare till Sverige, och efter kriget återvände de flesta till sina orörda danska hus och lägenheter.

Lyssna: Sven Jerring om första resan till Köpenhamn 9/5 (12 min)

Löpsedlar från krigsslutet 1945. Foto: TT.

Freden 7 maj 

Jublande människor på ett Kungsgatan överöst av konfetti har blivit svenskarnas bild av fredsdagen i Europa. Men glädjeyran kunde också ta andra former, som incidenten då hämndlystna fredsfirare stormade den tyska turistbyrån på Kungsgatan. Beriden polis med dragna sablar fick skingra folkmassan.

Lyssna: Hör fredsyra i Stockholm 7/5 (9:15 min)

Att ockuperade länders invånare, liksom allierade soldater, ville hämnas på tyskarna och deras allierade finns flera exempel på. Såväl västmakternas som Sovjets soldater gjorde sig skyldiga till övergrepp och krigsbrott i krigets slutskede. Efter kriget väntade Nürnbergrättegången för Nazi-Tysklands toppskikt.

Även om de flesta européer var personligt drabbade av kriget som nu tagit slut, var det få som kände till den totala notan för kriget, mätt i antalet dödsoffer. De beräkningar som historiker idag gör brukar hamna på omkring 60 miljoner döda (inklusive offren för kriget i Stilla Havet som skulle pågå ytterligare några månader efter freden i Europa).

Lyssna: Statsminister Per Albin Hanssons tal vid krigsslutet 7/5 (4:03 min)

Män samlade kring ett stort bord. Foto: SVT Bild.

Befrielsen av koncentrationslägren

Samma dag som Kungsgatan fylldes av jublande människor som badade i papper som kastades ut ifrån kontorsfönstren hade filmen Vittnesbördet premiär på Röda Kvarn några kvarter därifrån. Filmen, av Nils Jerring (bror till SR-legenden Sven Jerring), innehöll de första rörliga bilderna på Förintelsens offer som visades i Sverige.

Den nordiska Röda Kors-operationen med vita bussar och fartyg förde sammanlagt omkring 30 000 lägerfångar till Sverige, varav några tusental av judisk härkomst.

För många svenskar blev ett radioreportage från början av maj, tillsammans med filmen Vittnesbördet, det första mötet med nazisternas oerhörda brott.

Lyssna: Manne Berggren möter krigsfångar 2/5 (42 min)

En man i hjälp riktar gevär mot en annan man som håller upp händerna i luften. Foto: SVT Bild.

Befrielsen i Norge

Liksom Danmark hade Norge varit ockuperat av Tyskland sedan april 1940, och var alltså ett av de länder som längst utstått det nazistiska styret. 35 000 norrmän hade fängslats under ockupationen, och 1 400 norrmän dog i koncentrationsläger.

Vid freden i maj 1945 fanns fortfarande drygt 300 000 tyska soldater i Norge, landet som många nazister betraktade som ett germanskt idealrike.

Tyske rikskommissarien i Norge, Josef Terboven, hade tillsammans med nazistiska partitoppar långtgående planer på att Norge skulle bli en sista försvarsposition för de tyska styrkorna under kriget, ett Festung Norwegen. Dessa planer gick emellertid om intet i och med den villkorslösa kapitulationen den 7 maj.

Efter kriget skulle Norge inleda en gigantisk rättsprocess mot de man menade hade samarbetat med ockupationsmakten.

90 000 norrmän anklagades för landsförräderi och drygt 20 000 dömdes till fängelse eller böter för sina brott. 25 norrmän avrättades också efter kriget i samband med det så kallade ”landssvikoppgjøret", däribland ministerpresidenten Vidkun Quisling.

Lyssna: Nyhetskommuniké från Norge 9/5 (8:12 min)

Främre raden: Herman Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel. Bakre: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel och Alfred Jodl. Foto: SVT Bild.

Minnet efter kriget

I maj 1950, fem år efter krigsslutet i Europa, samlades tre nordiska nyhetsförmedlare för att diskutera sina minnen från dagarna runt den 7 maj. Deras värld har förändrats – Tyskland har delats mellan segrarmakterna och två nya stater, ett Väst- och ett Östtyskland har sett dagens ljus. USA och Sovjet har trätt fram som världens två oomstridda supermakter, och det kalla kriget är ett faktum.

Lyssna: Nordiska nyhets­förmedlare fem år efter kriget (19 min)

Samtidigt har tanken på fred och mänskliga rättigheter slagit rot. FN bildades i svallvågorna efter kriget, med segrarmakterna som organisationens säkerhetsråd, och i Europa väcks tanken på ett gemensamt ekonomiskt samarbete 1951 genom kol- och stålunionen, föregångaren till EU.

Krigets offer, alla de 60 miljoner döda som det sex år långs kriget krävde, levde ännu klart i minnet år 1950.

70 år efter freden har tre generationer fötts som inte minns krigets fasor, men tack vare vittnesuppgifter i böcker, radio och tv har andra världskriget kommit att bli en fixpunkt i mänsklighetens historia.

Fotnot: Segerdagen 1945 firas på olika dagar i olika länder beroende på när man räknar att kriget tog slut. 

Tyskarna kapitulerade på alla fronter i Frankrike den sjunde maj i den amerikanska presidentens högkvarter i Reims i närvaro av samtliga allierade. 

Sovjetunionens ledare Josef Stalin var dock inte nöjd och tyskarna kapitulerade även den åttonde maj i Berlin inför de sovjetiska styrkorna. Avtalet undertecknades sent på kvällen när det redan hade hunnit bli den nionde maj i Sovjetunionen. 

I Europa och i USA firas det den åttonde maj medan man i Ryssland firar den nionde maj.

USA firar även segern över Japan den 14 augusti.

Vetenskapsradion Historia: 70 år efter krigsslutet - om krig och fred, då och nu

Avgörande Ögonblick: Fler guldkorn ur arkiven om Krigsslutet 1945