Så arbetar Sveriges Radio i Nepal efter jordbävningen

Dödssiffran fortsätter att stiga efter jordbävningen i Nepal. Följderna för bergslandet på Himalayas sluttningar är förödande och svåra att överblicka. Sveriges Radio finns på plats för att rapportera om vad som händer.

Vår Pekingkorrespondent David Carlqvist anlände till Katmandu i måndags. Under tisdagen har även vår korrespondent Margita Boström och reporter Nivette Dawod anslutit från Bangkok.

Vi har fått frågor från lyssnare som undrar hur vi arbetar på plats i Nepal. Våra utsända har med sig egna förnödenheter som mat, vatten och tält för att kunna vara självförsörjande och inte i onödan tära på resurser som de drabbade kan behöva.

Tekniken de använder sig av för radiosändningar är i första hand satellitutrustning, som går att använda även när mobilnäten ligger nere.

Mer om vår bevakning från Nepal finns på webben www.sr.se http://www.sr.se