Störs av lukten från Klintebys

Närmaste grannarna till Foodmarks fabrik vid Klintebys i Klintehamn protesterar kraftigt mot planerna på att bygga ut fabriksanläggningen. Grannarna - som nu har kontaktat advokat - störs av bland annat dålig lukt, buller och trafiken på och kring fabriksområdet.
"Vissa dagar är stanken från fabriken så kväljande och outhärdlig att man måste vistas inomhus med stängda fönster och dörrar", uppger ett par av grannarna i sin skrivelse till Länsstyrelsen - och anser samtidigt att verksamheten bör flyttas till en lämpligare plats. Grannarna anklagar också Foodmarks - som är ett företag inom grönsaksbranschen - för att ta vatten ur deras brunnar utan att något avtal slutits.