چهارده سال بلاتکلیفی در سوئد

8:54 min

سال های زندگی بلاتکلیف برخی از پناهجویان، از ده سال نیز می گذرد، مانند عطا کریمی که نزدیک به چهارده سال است در سوئد در بلاتکلیفی به سر می برد. او در گفتگوئی با پژواک به این اشاره می کند که تا کنون مدارک زیادی را درمورد فعالیت های سیاسی خود و شکنجه شدنش درایران ارائه داده و پزشکان سوئدی نیز این امر را تائید کرده اند. 

اومی کوید اما باز اداره مهاجرت به او گفته است که درصورت بازگشت به ایران خطری، جان او را تهدید نمی کند. پرونده او یک باردیگر درسال ۲۰۰۹ به جریان افتاد، اما به دلیل ارائه ندادن مدارک جدید بازهم به او پاسخ منفی داده شد. عطا کریمی عنوان می کند که او و برخی از اعضای نزدیک خانواده اش از چهره های شناخته شده سیاسی درکردستان ایران هستند و دو دائی و پدر بزرگ او به دلیل فعالیت های سیاسی اعدام شده اند. او خود از فعالان گروه سیاسی خبات است. اضافه کنیم که قرار است پرونده عطا کریمی یک باردیگر باز و مورد رسیدگی قرارگیرد. اطلاعات بیشتر درمورد زندگی عطا کریمی را می توانید از زبان خود او در فایل صوتی گزارش بشنوید.

زینت هاشمی
zinat.Hashemi@sr.se