Fortsatt starkt kärnkraftsmotstånd i Sverige

1:12 min

Nästan hälften av svenskarna är motståndare till kärnkraft. Det är en trend som håller i sig drygt fyra år efter reaktorolyckan i Fukushima då kärnkraftsmotståndet gick upp.

– Vi har fått ett nytt läge där det är dyrt att bygga ut kärnkraften, det finns inga kampanjer eller entusiasm att göra det, säger Sören Holmberg, professor vid Göteborgs universitet.

Efter olyckan i Fukushima skiftade övervikten i opinionen från att vilja använda kärnkraft till en övervikt för att vilja avveckla. Årets mätning från SOM-institutet visar att 34 procent vill fortsätta att använda kärnkraften och 49 procent vill avveckla den.

Andelen som vill avveckla har sjunkit en procentenhet sen förra året men kärnkraftsmotståndet i opinionen ligger kvar på relativt höga nivåer för fjärde året i rad. Det skiljer sig från hur opinionen utvecklats några år efter olyckorna vid Harrisburg och Tjernobyl där man man kunnat se en tydlig tillbakagång något år senare.

Män, äldre personer och övre medelklass är de som är mest positiva till kärnkraft. Mindre positiva är kvinnor, ungdom och arbetare, ett mönster som inte ändrats sen folkomröstningen 1980.

Däremot har kärnkraften på senare år återigen blivit en tydlig höger-vänsterfråga, något som kan göra den betydelsefull i nästa valrörelse, tror Sören Holmberg.

– Det är nästan samma starka koppling mellan vilka partier man sympatiserar med och vad man tycker om kärnkraften som det var på 70-talet, säger han.