Protest mot nedläggning av Fenomenalen

Ett antal personer protesterar i en skrivelse till Gotlands kommun mot att teknikutställningen Fenomenalen i Fornsal ska läggas ner.

Barn- och utbildningsnämnden anser sig inte längre ha råd att stödja Fenomenalens verksamhet.

”Fenomenalen är ett populärt och lärorikt ställe för alla åldrar och här väcks ungdomars intresse för teknik”, står det bland annat i det protestbrevet till kommunen.

I skrivelsen påpekas att Fenomenalen är den enda tekniska upptäckarverstaden på Gotland och att den inrättningen verkligen behövs.

Kommunen stöttade senaste året Fenomenalen med närmare en miljon och i budgetberedningen i nästa vecka skall ärendet upp till debatt.