Fuskare straffas på Handels

Handelshögskolan i Stockholm toppar listan över andelen disciplinära åtgärder mot studenter, det visar en rapport från Universitetskanslerämbetet.

Under 2014 vidtog högskolan åtgärder mot 23 studenter. Fem av dem stängdes av och 18 varnades. Det kan jämföras med året före, då disciplinåtgärder vidtogs mot åtta studenter.

Skolans rektor Lars Strannegård förklarar ökningen med en hårdare hållning gentemot fuskare.

1,28 procent av helårsstudenterna på Handelshögskolan blev avstängda eller varnade 2014.