Kommunpolitik

Oenighet men bifall till rökförbud i centrala Östersund

På tisdagen biföll ett oenigt kommunfullmäktige i Östersund ett medborgarförslag om att införa rökförbud längs bussgatan i centrala stan.

Kommuntjänstemännen har förordat avslag och det har rått stor politisk oenighet i frågan men efter omröstning blev det fullmäktigebeslut om att införa rökförbud längs bussgatan i centrala stan eller mera exakt - längs Kyrkgatan, mellan Thoméegränd och Hamngatan.

Verklighetsfrämmande - och vem ska övervaka att förbudet efterlevs, är i stora drag kritikernas ståndpunkt.

Tidigare har Anders Edvinsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, uttalat sig i ärendet i  P4 Jämtland.

– Bakgrunden är bland annat att vi tänker införa gratis bussresor för unga från och med i höst och att det då kommer att röra sig fler barn och ungdomar i det här området, säger han.

Ärendet avgjordes genom votering, med 34 röster för och 25 röster mot rökförbudet. 23 ledamöter reserverade sig mot beslutet, skriver Länstidningen.

Nu ska det utredas om förslaget är juridiskt genomförbart, om det går att genomföra genom en ändring av lokala ordningsstadgan.