236 får gå från Volvo Aero

236 anställda måste sluta på Volvo Aero i Trollhättan. Det blev resultatet sedan MBL-förhandlingarna nu avslutats. I december lade företaget ett preliminärt varsel för 310 personer. Efter förhandlingarna hamnade antalet på 303. Av dem har nästan 70 redan slutat. Återstår 236 som måste bort från Volvo Aero i Trollhättan - men av dem erbjuds 68 avtalspension.
De som inte accepterar avtalspension kommer att sägas upp. Företagets VD Fred Bodin säger att läget i flygbranschen snarast har förvärrats sedan det preliminära varslet lades. Han tror att bolagen kommer att börja beställa nya flygplan först år 2004, men att det kommer att vända tidigare på underhållssidan. Bodin utesluter inte att det kan bli fler uppsägningar, men han ser inget sådant behov just nu. Metallklubbens ordförande Mats Eriksson hoppas att det skall räcka med de nedskärningar som görs nu eftersom "företaget tagit i så rejält den här gången". SIF-klubbens ordförande Christer Daag säger att det inte var möjligt att komma längre i förhandlingarna.