Ryska gasjätten Gazprom rapporterar fallande vinst

1:53 min

Ryska halvstatliga gasjätten Gazprom rapporterar fallande vinst som en följd av rubelfallet under förra året. Företaget har varit ett av världens mest vinstdrivande.

Det handlar om en sju gånger lägre nettovinst på ett år för den ryska energigiganten Gazprom. Om nedgången mäts i procent har vinsten minskat med 86 procent, som en följd av rubelns försvagning och Ukrainakriget.

Att rubelns värde nästan halverades under förra året innebar att Gazproms skulder ökade kraftigt. Företaget har som många andra ryska företag sina krediter i utländsk valuta, krediter som ska betalas i euro eller dollar.

Företagens avbetalningar av krediter har också påverkat rubelns värde när stora mängder rubel växlats in. Gazprom är något av ryggraden i den ryska ekonomin och var det mest vinstrika i världen för några år sedan. Fortfarande går bolaget med vinst, men 2014 års vinst efter skatter blev enbart 3 miljarder dollar jämfört med 21,8 miljarder dollar 2013.

Allt enligt bolagets årsrapport som publicerades i dag. Bolagets ledning har tidigare sagt att det inte kommer eller behöver söka stöd från den ryska så kallade välfärdsfonden.

En tredjedel av EU-ländernas gasimport är rysk, för några EU-länder i öster är beroendet av den ryska gasen total. Estland, Litauen, Lettland, Polen och Bulgarien har dessutom fått betala 40 procent högre pris för gasen än exempelvis Tyskland.

Detta ingår i EU:s anklagelser mot Gazprom om att utnyttja sin monopolställning i dessa länder och sätta ett orättvist högt pris. Fallet kan innebära att Gazprom tvingas betala böter motsvarande tio procent av vinsten.

Gazprom är en gigant inte bara vad gäller vinsten, företaget har 400 000 anställda och äger mer än 160 000 kilometer pipelines.