Irland + Västernorrland = sant

Irlands ambassadör Patrick McCabe är på Västernorrlandsbesök. Han besöker MittSverigeUniversitetet och sitter också i samtal med landshövdingen om möjligt samarbete mellan Västernorrland och Irland. För det finns många likheter, menar ambassadör McCabe.