Lågt intresse för IT-deklaration

Hittills har intresset att lämna in sin deklaration via Internet varit svalt i länet.
Bara omkring 4 procent har utnyttjat möjligheten att deklarera digitalt, drygt 4000 personer. Men enligt skattemyndigheten i Sörmland lämnar många in sin deklaration sent och därför tror man att även Internet-deklarationerna kommer att öka. Det är bara de med förenklad självdeklaration och som inte behöver göra några ändringar i sin deklaration som har möjlighet att deklarera via Internet.