Komsumentexpert: Nya garantin är en försämring

2:30 min

SJ:s förändringar av sin resegaranti är sämre för konsumenterna. Det menar konsumentvägledaren Maria Wiezell efter Ekots nyhet om resegarantin. Men SJ håller inte med.

En SJ-resenär med enkelbiljett som har blivit försenad med en timme har tidigare kunnat få full ersättning i form av ett värdebevis om SJ varit orsaken till förseningen. Nu sänker SJ ersättningen rejält – oavsett vem som orsakat förseningen. Pengarna kommer också att betalas ut kontant.

Konsumentvägledaren Maria Wiezell på Sveriges Konsumenter menar att den nya garantin är en försämring för resenärer med enkelbiljett.

- Ja det är en försämring på det sättet att tidigare när det var en timmas försening så kunde du få tillbaka en värdecheck på hela beloppet på hela resans pris och kunde köpa en ny resa för motsvarande det beloppet som du köpte din försenade resa för, säger hon.

Från och med 1 maj förändrar SJ sin restidsgaranti. En resenär med enkelbiljett som har blivit försenad med en timme har tidigare kunnat få full ersättning i form av ett värdebevis om SJ varit orsaken till förseningen.

Nu sänks ersättningen till 25 procent av biljettens grundpris - oavsett vem som orsakat förseningen. Det är en av förändringarna som SJ genomför. Pengarna kommer också att betalas ut kontant.

SJ betalade ifjol ut 50 miljoner kronor till försenade resenärer. Maria Wiezell på Sveriges Konsumenter tror att SJ förmodligen gör den här förändringen eftersom man vill sänka dom kostnaderna.

– Man tittar ju på inkomster och utgifter, naturligtvis. Och med de stora förseningar och väldigt frekventa förseningar på senare tid. Då är det klart att det är en massa pengar som ska betalas ut. Och det är väl inget företag som vill betala ut en massa pengar.

Enligt SJ genomförs förändringen av restidsgarantin, där man samtidigt stärker garantin för de med månadskort, bland annat eftersom kollektivtrafiksbranschen tillsammans har enats om en gemensam restidsgaranti. Det har även funnits en önskan hos SJ:s kunder att få ett enklare regelverk när det gäller garantin, enligt tågföretaget. 

Enligt SJ:s presskommunikatör Maricka Berggren kommer också fyra av fem tågresenärer inte att påverkas av förändringen eftersom SJ oftast inte är orsaken till förseningen.

– Ersättningsnivåerna har tidigare varierat om det har vi som har orsakat förseningen eller om det har varit ett infrastrukturproblem eller någon annan tågoperatör. Och i fyra av fem fall har förseningen berott på brister i infrastrukturen.

Enligt SJ handlar inte heller sänkningen för de med enkelbiljetter om att sänka utbetalningarna till försenade resenärer.

– Anledningen till den här förändringen handlar snarare om att göra fler resenärer uppmärksamma på att vi har den här tjänsten. Vi är rädda för att kunder i alldeles för hög utsträckning dragit sig för att söka ersättning eftersom det har varit alldeles för otydligt om man ska få ersättning och  hur man ska få sin ersättning utbetald. Vår förhoppning är att fler ska ansöka om den nu med den här förändringen.