Mindre tid för elever och fler arbetsuppgifter

2:53 min

Arbetssituationen har blivit betydligt tuffare för skolkuratorer sedan lagen om att alla elever ska ha tillgång till kurator började gälla 2011.

Cecilia Malmros, skolkurator på Ängelholms kommun är en av många som idag ansvarar för flera skolor vilket innebär att hon inte räcker till för alla som hade behövt.

- På det här viset missar vi många. För om du syns på skolan är det många som känner igen dig, och det blir då mycket enklare att gå in och prata med kuratorn, säger hon.

Idag ser arbetssituationen för skolkuratorer inte ut som den gjorde för 15 år sedan när Cecilia Malmros började sin yrkesbana. På den tiden arbetade en kurator på en skola. Idag jobbar de på minst 2, men många skolkuratorer i Skåne jobbar på 5-6 skolor samtidigt.

Det här gäller framförallt grundskolorna då många kommuner valt att satsa den här resursen på gymnasieskolorna. Det här innebär att det är omöjligt att hinna bygga upp en trygg relation till eleverna, men framförallt finns det inte tid för att ta emot alla som behöver prata. Och förutom att varje kurator servar fler elever idag så har också många nya arbetsuppgifter för kuratorerna stegvis tillkommit.

- Det här med att samtala med elev är bara en del i det hela, vi har ju även förebyggande och hälsofrämjande arbete i grupper till exempel, säger Cecilia Malmros.

Så varför blev det då så här? Lagen om att alla elever ska ha tillgång till en kurator började tillämpas 2011 och för att följa lagen såg kommuner till att varje skola skulle ha just tillgång till kurator genom att låta de anställda ansvara för fler skolor. Eftersom lagen inte är preciserad mer än så har kommunerna tolkat den som de själva vill.

Vi har träffat tre elever i Ängelholm som idag går på gymnasiet. Så här berättar en av dem om sina erfarenheter från högstadietiden.

- Hon var inte där så mycket, kanske en till tre gånger i veckan och då fick man boka tid med henne. Man kände inte att man bara kunde gå dit om det uppstod något i skolan, säger hon.