Byggandet tar fart i Stockholmområdet

Byggandet har nu tagit rejäl fart i Stockholmsområdet, och det kommer att uppstå ett stort behov av byggnadsarbetare i Stockholm de närmaste åren.

Det skriver Stockholms Handelskammare i i sin så kallade Stockholmsbarometer, som presenteras idag.

Två tredjedelar av byggföretagen i länet har fått ökade beställningar, och drygt hälften planerar nyanställningar det närmaste kvartalet.

Förklaringen är ökat bostadsbyggande, och utvecklingen kommer att fortstärkas när byggena av Norra länken och pendeltågstunneln kommer igång nästa år.

Men trots uppgången i byggbranchen har Stockholmskonjunkturen som helhet vänt neråt, skriver handelskammaren.