Sjukhusen vill ta ut avgift för ambulans

1:34 min

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus vill ta betalt för ambulansutryckningar. Anledningen är att  antalet utryckningar som bara kräver vård i hemmet ökar. Förslaget ingår i det besparingspaket som sjukhuset vill genomföra.

– Den typen av uppdrag som handlar om att ambulansen utför sjukvård i hemmet och patienten inte medföljer till sjukhus ökar dramatiskt. Den ökningen finns ingen kostnadstäckning för egentligen, säger  Hans Halén som är verksamhetschef för ambulans- och akutverksamheten på Skaraborgs sjukhus.

Det är för att motverka det kostsamma och ökande antalet utryckningar som inte i slutändan kräver sjukhusvård som den som ringer ambulansen framöver kan få betala 150 kronor - om det skulle vara så att sjukdomstillståndet behandlas på plats. Inget konstigt tycker Hans Halén.

– Det är lika lite kontroversiellt som att vilket sjukvårdsbesök som helst är avgiftsbelagt.

Runt en tiondel av alla larm hamnar i den kategori som nu kan avgiftsbeläggas. Avgiften förväntas leda till intäkter på 500 000 kronor, och är tänkt att införas så snart som möjligt. Frågan har nu ställts till regionfullmäktige om att ge klartecken. 

Enligt Hans Halén kan avgiften förutom en intäkt betyda ett minskat tryck på ambulansverksamheten.

– Ja, självklart. Har man en ekonomi på marginalen så är 150 kronor mycket pengar. Det kan ha effekten att fler väljer att söka vård på annat håll, kanske dagen därpå.

– För att inte hamna i en situation när våra akutambulanser är ute på lägre prioriterade uppdrag så är det är en önskad utveckling, säger Hans Halén.