Utbildningsdepartementet intresserad av Västeråsutredning

1:26 min

Västerås kommun har kartlagt hur många barn som ha en språkstörning och vilken hjälp de barnen får i skolan. Den 26 maj presenteras allt i detalj.

Det var efter starka påtryckningarna från förtvivlade föräldrar och logopeder som slog larm som Västerås kommun drog igång utredningen och de är en av få kommuner, kanske den enda i Sverige, som gjort en sådan omfattande kartläggning.

Resultatet ska presenteras den 26 maj och en instans som spänt väntar på utfallet är Utbildningsdepartementet och Jan Sydhoff.

– Vi fick tips om kartläggningen från intresseorganisationer och direkt från andra som kände till den och det är jättespännande att få höra om den.

För att stärka kvaliteten i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar tillsatte regeringen en nationell samordnare som blev Jan Sydhoff. Han har jobbat med de här frågorna under två års tid.

– Vi har gjort en liknande undersökning och vi vill gärna jämföra vårt resultat med Västerås för att se om de stämmer överrens. Det kan ju bli en styrka för oss båda.


Regeringen har satsat 91 miljoner kronor på det här projektet och pengarna har gått till kvalitetshöjande åtgärder. Västerås har fått tagit del av 2 miljoner kronor för att fortbilda pedagoger för att göra det möjligt för eleverna med en funktionsnedsättning som ex. språkstörning att få större frihet i att kunna välja skola och få stöd i den miljö man väljer.