Värdefulla kemikalier från bakterier

1:27 min

Kemikalier som används i industrin kan tillverkas av bakterier med solens hjälp. Forskare som försöker skapa bränsle genom att utnyttja bakteriers fotosyntes kan också få bakterierna att göra många andra värdefulla ämnen

– Ett exempel är isoprenmolekylen som man använder för att göra syntetiskt gummi. Det är hela däcksindustrin som är intresserad av den typen av ämnen, berättar Pia Lindberg som forskar om konstgjord fotosyntes via cyanobakterier vid Uppsala universitet.

Genmodifierade bakterier, som skapar ämnen som vi människor har nytta av, det finns det redan ett antal inom läkemedelsproduktionen. Till exempel görs insulin av sådana bakterier, och det här kan ses som en vidareutveckling av den tekniken.

Målet som Pia Lindberg har är att få bakterierna att göra bränsle, som vätgas eller alkohol, genom fotosyntes. Men att liknande teknik skapar andra kemikalier betyder att även om inte de här bakterierna gör tillräckligt med bränsle idag för att vara lönsamma, så kan istället de här andra värdefulla ämnena göra dem det. Det gör att näringslivet kan bli intresserade av att hjälpa till att utveckla tekniken som behövs, säger Pia Lindberg.

– Om man tänker sig att man ska göra fotosyntetiska mikroorganismer för att skapa ett bränsle så måste man ha produktionsanläggningar, man måste ha sätt att odla dem i stor skala. Och det skulle man kunna ha en möjlighet att utveckla genom att använda produkter med högre värde. Istället för att bara försöka göra bränslen rakt av.