Umeå 2014

Arrangörer fick klirr i kassan under 2014

Kulturhuvudstadsåret, Umeå 2014, har lagt ihop plus och minus, och meddelar idag att resultatet är positivt när det handlar om de pengar som föreningar och andra arrangörer fått in vid sidan av 2014:s egen budget.

Pengar som kommit in via biljettintäkter, privata pengar och andra stöd och som finns kvar i verksamheten.

Umeå 2014 hade beräknat att de här intäkterna skulle uppgå till runt 410 miljoner, men en rundfrågning till arrangörerna visar att summan landar på 40 miljoner plus. Alltså totalt 453 miljoner kronor.

Anette Olofsson