Aneby

Aneby bland de bästa skolkommunerna i landet

6:59 min

Varje år brukar Sveriges kommuner och landsting jämföra och ranka kommunernas skolresultat. I årets jämförelse var Aneby kommun bland de bästa i landet.

Tänk er att ha en högstadieskola där alla elever som går ut är behöriga att söka till gymnasiet. I Aneby är det ingen dröm, utan verklighet. Varje elev är nämligen behörig att söka till gymnasiet. Näst bästa kommun i länet var Habo med drygt 90 procent behöriga.

Agnes Möller är åttondeklassare vid Furulidskolan i Aneby, kommunens enda högstadieskola. Och hon har varit med och tagit fram statistiken som kommunen presenterade i dag.

– Jag vet att det gått bra för Aneby tidigare år och det är roligt att det gick bra även i år. Det är mycket lärarnas förtjänst, de är väldigt engagerade och ger feedback, men det är klart at det inte skulle gå bra om inte heller eleverna var engagerade och ville lära sig, säger Agnes Möller, eleven som tagit fram statistiken som Anebys kommun presenterade i dag, säger Agnes Möller.

Emmy Olsson går också i åttan på Furulidskolan och hävdar att det är helheten som gör Aneby kommun till en så bra skolkommun.

Vi vill verkligen lära oss och komma vidare i livet. Vi har även väldigt bra lärare som ger respons. Man får vet mycket bra grejer och eftersom att vi har så pass bra utrustning och bra lärare så blir det kul automatiskt.

Totalt sett rankas Aneby kommun på plats 33 i landet när man ser till helheten. Med det är man överlägsna i länet. Jönköping kommer till exempel på 181:a plats, Tranås på 190, Nässjö 232 och Eksjö 251 av 290 kommuner.

Daniel Dahlström och Daniel Johansson är lärare i samhällsvetenskap vid Furulidskolan och de hyllar den goda organisationen som skolan har och sättet man arbetar på.

– En del av förklaringen är organisatorisk, att man har gjort organisatoriska förändringar som ger oss lärare kraft att vi kan samarbeta med varandra och träffas i olika konstellationer, säger läraren Daniel Dahlström.

Och Daniel Johansson är inne på samma spår:

Jag tror inte att vi går runt med en känsla att ensam är stark, utan vi ser möjligheten att faktisk ta nytta och hjälpa varandra. Vi bollar hela tiden saker med varandra och vi formar uppgifter tillsammans. Vi diskuterat det so funkar bar och det som inte funkar bra och på så sätt utvecklar vi varandra.

Anebys skolchef Bo Rofors har ett tips till grannkommunerna i länet.

– Jag tror att man måste fundera på sin egen situation och försöka lägga en analys. Vi lägger oerhört mycket tid på att analysera våra resultat och vårt arbete. Det är ett ständigt sökande efter det som är lite bättre, säger han.

Hör hela inslaget i toppen av sidan!