Nedlagd förundersökning

Åklagaren har bestämt sig för att lägga ner förundersökningen mot en 19-åring från Flen, som misstänktes ha utnyttjat en minderårig flicka sexuellt.
Det var flickans föräldrar som gjorde anmälan, men åklagaren kan inte styrka brott eftersom bevisningen mot 19-åringen är för svag, och enligt åklagaren finns inget mer att göra.