Moderat ser sig inte bunden av DÖ

2:59 min

Som första moderata riksdagsledamot är nu Anders Hansson från skånska Vellinge inställd på att bryta Decemberöverenskommelsen senare i vår. Han tänker rösta på alliansens förslag om ett sådant läggs fram när riksdagen röstar om vårändringsbudgeten senare i vår.

– Jag tycker mig inte vara bunden av Decemberöverenskommelsen. Så jag röstar på Moderaterna och alliansens förslag.

Så du kommer att bryta den här överenskommelsen, första bästa tillfälle när den prövas i riksdagen?

– Som jag ser det, om det är så att det kommer upp ett förslag, så tänker jag rösta på det mandat som jag har fått av mina väljare.

Decemberöverenskommelsen, som ju innebär att oppositionen ska släppa igenom den största minoritetens budget har under hela vintern orsakat debatt i Moderaterna. I helgen ställde sig länsförbundet i Östergötland bakom en motion om att uppgörelsen ska överges, vilket betyder att den kontroversiella frågan kommer upp på Moderaternas partistämma i höst.

Även förbundsledningarna i Bohuslän och Jämtland har ställt sig bakom liknande motioner. Och i fyra skånska kommuner driver också Moderaterna att decemberöverenskommelsen ska överges.

Två riksdagsledamöter, Finn Bengtsson och Isabella Hökmark, har kritiserat överenskommelsen och Finn Bengtsson har också sagt att han inte känner sig bunden av uppgörelsen. Och nu skärper alltså den en moderata riksdagsledamoten Anders Hansson från skånska Vellinge tonen. Han kommer att rösta på alliansens reservation när det gäller vårändringsbudgeten, om ett sådant förslag kommer upp i kammaren. Därom råder det ingen tvekan.

– Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är den skyldighet som jag har som riksdagsledamot, säger Anders Hansson.

Och lojaliteten med ditt parti och den här överenskommelsen då?

– Lojaliteten med partiet är förstås viktig, men vi har en lojalitet mot våra väljare som faktiskt har valt oss till riksdagledamöter, och givit oss vårt förtroende och det tycker jag faktiskt väger tyngre.

Och vad blir problemet i förlängningen med den här överenskommelsen?

– Det stora problemet skulle jag vilja säga det är ju just vårt mandat som riksdagsledamöter. Det är ju väldigt kringskuret med Decemberöverenskommelsen. För här har vi lovat att vi inte ska rösta ner en budget som läggs fram hur dåliga förslag det än är. Och det kringskär ju en riksdagsledamots egen beslutanderätt.

Det finns en möjlighet att Anders Hansson aldrig behöver gå emot Decemberöverenskommelsen när det gäller vårändringsbudgeten eftersom alliansen kan välja att avstå från att ta upp sitt förslag till omröstning i riksdagens kammare, och här har alltså de borgerliga partierna inte sagt hur man kommer att göra.

Enligt Anders Hansson förankrades aldrig Decemberöverenskommelsen i den moderata riksdagsgruppen i förväg, och det är ett av huvudproblemen enligt honom.

– Detta är en uppgörelse som har ingåtts helt över huvudet på oss riksdagsledamöter. Vi har inte fått vara med och verka för information eller tycka någonting om den. Sedan kan man ju naturligtvis se, vilken lösning är då bättre? Men det jag önskar är att vi hade haft den diskussionen innan beslutet togs, och det känns som att beslutet om en decemberöverenskommelse är en förhastad lösning på en uppkommen situation, säger Anders Hansson.