C vill stoppa beskattning av förnybar el

2:15 min

Det kommer att bli en hård kamp i riksdagen om regeringens förslag att införa en skatt på förnyelsebar energi. Förslaget ingår i en uppgörelse mellan den svenska och den norska regeringen om den gemensamma energimarknaden.

Centerpartiet kommer att göra vad man kan för att stoppa beskattning av förnyelsebar el, säger partiledaren Annie Lööf.

– Jag är förvånad över att vi har en rödgrön regering som vill införa skatt på sol-el och vind-el i det här landet. Det tänker inte Centerpartiet gå med på.

Det var fler än Annie Lööf som var förvånade när det stod klart att den rödgröna regeringen vill införa en skatt på förnyelsebar energi, som hittills har varit skattebefriad i Sverige. Särskilt för Miljöpartiet är det ju en profilfråga att gynna den förnyelsebara energin.

Men sedan 2012 har Sverige och Norge kommit överens om att ha en gemensam energimarknad och alla förändringar i det ena landet måste därför godkännas av det andra.

Länderna har ett gemensamt elcertifikatsystem som ska gynna den förnyelsebara energin. Den som producerar förnyelsebar energi får elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten och får på så sätt en extra inkomst.

Den svenska rödgröna regeringen vill nu höja ambitionsnivån, så att den förnyelsebara energin ökar i Sverige från 28 terrawattimmar el till 30. Men för att gå med på det kräver norrmännen att man inför den nya skatten. Det borde Sverige aldrig ha gått med på, tycker Annie Lööf.

– Vi har ju, som centerpartister, förhandlat med Norge när vi satt i regeringen och man framförde samma krav när vi slöt avtalet med Norge för något år sedan. Vi vek oss inte den gången utan framhärdade i vårt besked att det är förnyelsebart som gäller. Vi höll emot. Det tog bara några månader så lade sig Miljöpartiet och Socialdemokraterna platt i den här frågan.

Regeringen har lagt en proposition till riksdagen som innehåller både den höjda ambitionsnivån när det gäller förnyelsebar energi och överenskommelsen om att införa en skatt på förnyelsebart.

Men hur det går i riksdagen är allt annat än klart. De andra allianspartierna vill inte se en höjd ambitionsnivå, men kan tänka sig en skatt. Centerpartiet är tvärt om för den höjda ambitionsnivån men mot en skatt. Kanske kan alltså regeringsförslaget överleva genom att man får stöd från olika allianspartier i olika delar.

Energiminister Ibrahim Baylan vill inte kommentera den här frågan förrän han har tittat närmare på allianspartiernas motioner