Maskin ska packa medicin åt fler i Skåne

4:01 min

Mer sjukskötersketid ska kunna läggas på patienterna genom att en maskin plockar ihop medicinen åt patienterna. Den här tjänsten har man haft på tio avdelningar i Skåne i flera år, men nu ska betydligt fler få färdigpackade doser.

– Här ser man patientens namn, födelsedatum, vilken dag, vilket datum och vilket klockslag patienten ska ha sin medicin. Det står även vilka läkemedel som ligger i påsen och antalet. Så jag som sjuksköterska, när jag delar ut medicin, ansvarar för att det är rätt påse till rätt patient med rätt läkemedel och rätt antal, när jag jämför med läkemedelsordinationen. Apoteket ansvarar för att rätt läkemedel finns i påsen, berättar sjuksköterska Sussan Eklund och visar hur dospåsarna ser ut.

Systemet har utvecklats

På hennes ortopedavdelning på lasarettet i Helsingborg har man haft färdigpackade dospåsar sedan 2002, men systemet har utvecklats under åren. Det är inte ovanligt att patienterna på avdelningen har över tio olika läkemedel som ska tas vid olika tillfällen under dygnet, och förr gick mycket av sjuksköterskornas tid till att plocka patienternas mediciner.

- Det innebar att vi stod flera timmar i läkemedelsrummet och delade upp läkemedlet i burkar eller påsar till patienterna för ett dygn framåt. På den tiden när man delade upp i burkar med lock, så råkade man kanske tappa alla burkar, och då var det bara att börja om igen, säger Sussan Eklund.

Hur mycket tid uppskattar ni att ni sparar på det här sättet?

– Vi gjorde en pilot 2001, och då visade det sig att vi sparade ungefär 30 timmar i veckan på en avdelning. Det är väldigt mycket tid som vi kan lägga hos patienterna i stället.

Det är Apoteket som ansvarar för tjänsten, och informationen om vilka läkemedel läkaren har ordinerat skickas direkt från patientens journal. Själva jobbet görs av två dospackningsmaskiner som står på lasarettet i Helsingborg, och avdelningen får sedan tillbaka dospåsar till alla patienter för ett dygn. Tjänsten kostar 25 000 kronor i månaden för avdelningen med drygt 40 patienter.

Sprids till hela Skåne

I dag är det tio avdelningar i framför allt Helsingborg men även i Lund som har dosförpackade läkemedel, men nu ska det här spridas till så gott som alla sjukhus i Skåne.

– Ja, vi för aktiva diskussioner om att utöka med ytterligare 25 avdelningar, så sammanlagt 35 avdelningar pratar vi om, säger Per Holmér, chefapotekare vid Skånes universitetssjukvård.

Vilka avdelningar är det som har störst nytta av den här tjänsten?

– Det är de avdelningar som har relativt långa vårdtider, och det är de avdelningar där patienterna har en relativt stor andel tabletter och kapslar, så man kan väl säga multisjuka äldre.

Vad skulle du säga är de största fördelarna med att få medicinen paketterad på det här sättet?

– Den här maskinen sysslar bara med produktion av de här dospåsarna, och med den kontroll som finns så blir det väldigt sällan fel.

Inte på helgen

För Sussan Eklund och hennes kollegor på ortopedavdelningen i Helsingborg har dospåsarna sparat tid. Däremot levereras doserna bara måndag till fredag, och det gör att de fortfarande får plocka mediciner till de patienter som kommer in sent på fredagen och under helgen.

- Eftersom vi är en akutvårdsavdelning på ett akutsjukhus, så får vi patienter dygnet runt varje dag, och då måste vi gå ut i vårt planförråd och börja leta läkemedel till de patienterna som kommer in på fredagen efter klockan två. Vi hade ju önskat att vi fick dospackade läkemedel varje dag, säger Sussan Eklund.