Fritt internet ingen självklarhet på äldreboenden

2:10 min

Många äldreboenden på Gotland har ännu inte gratis internet för boende och besökare. Men allt fler börjar efterfråga internetuppkoppling och på Gotlands Sjukhem tycker man att det är en självklarhet.

Majken Linnerhed som bor på Gotlands sjukhem använder gärna sin surfplatta, bland annat när hon köper kläder.

Av öns särskilda boenden är det än så länge det bara Gotlands sjukhem som har internetuppkoppling..

De boende på andra håll får skaffa egna abonnemang, och  än så länge har efterfrågan inte varit så stor, enligt Niklas Sköld på socialförvaltningen. Frågan har heller inte varit uppe i socialnämnden.

Dessutom är det fastighetsägaren som bestämmer om fiber ska kopplas in och det är bara i Katthammarsvik där regionen äger fastigheten, där det finns bredband idag.

På Gotlands sjukhem är internet en självklarhet sedan tio år tillbaka, säger föreståndaren Gunilla Gustafsson. Hon anser att det är en åldersdiskriminering att  inte ha internet och sjukhemmet har tre personer som ansvarar för att det fungerar.