M vill att organiserat tiggeri blir brottsligt

Moderaterna vill att organiserat tiggeri förbjuds i Sverige. Partiet vill bland annat att kommunerna ges möjlighet att anställa ordningspersonal som ser till att illegala boplatser inte permanentas.

"Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga men vi kan inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet", skriver partisekreterare Tomas Tobé och ordföranden i justitieutskottet Beatrice Ask på Dagens Nyheters debattsida.

I artikeln framgår inte glasklart vad som räknas som "organiserat" tiggeri, men artikelförfattarna hänvisar en rapport som lades fram av länsstyrelsen i Stockholm förra året och där bedömningen var att mellan 300 och 500 människor under 2013 kan ha utnyttjats för tiggeri. Uppgifterna i rapporten byggde på information från polis, kommuner och frivilligorganisationer.

Tobé och Ask efterlyser nu fler och uppdaterade kartläggningar för att bättre i detalj klargöra hur situationen ser ut i dag, "men antalet tiggare och den omfattande utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en organiserad och strukturerad verksamhet".

Enligt de senaste uppskattningarna rör det sig om mellan 4 000 och 6 000 människor som befinner siig i Sverige i syfte att tigga och antalet kan förväntas stiga ytterligare.

I artikeln konstateras att det oftast är personer från EU-länder som tigger, i synnerhet från Rumänien och Bulgarien och artikelförfattarna slår fast att den fria rörligheten är en "grundpelare inom EU-samarbetet."

"Men den fria rörligheten är inte ovillkorlig och får redan i dag begränsas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Alla måste dessutom följa den lagstiftning som finns i respektive medlemsland", skriver de båda moderaterna.

Konkret föreslås kommunerna få "verktyg för att kunna möta utmaningarna på gator, torg och i parker. Det gäller bland annat möjligheter att "säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas".

Artikelförfattarna vill också att ordningslagen ses över liksom reglerna för bosättning och avhysning på privat mark, samt att regelverket för Kronofogdemyndigheten förenklas.

M-förslaget, som också innehåller ökade krav på de EU-länder flertalet tiggare kommer ifrån, ska läggas fram inför partiets stämma i höst.