Dopen ökar i Härnösands stift

2:31 min

Samtidigt som allt fler väljer att lämna Svenska kyrkan så ökade antalet dop i Härnösands stift något. Under 2014 döptes nittioåtta fler barn än året innan, vilket är en ökning med 1,9 procent, visar statistik från Svenska Kyrkan.

En gammal tradition som dop är på väg tillbaka - samtidigt fortsätter Svenska kyrkan tappa medlemmar. Vad beror det här på? Diskutera!

– Dopen blir populärare för att det föds fler barn och många vill döpa sina barn. Det är en gammal tradition som kommer tillbaka, säger Petra Hamnström, präst i Sundsvalls församling.

Nästan 75 procent av befolkningen i Härnösands stift är medlemmar i Svenska kyrkan. Men medlemsantalet minskar ständigt. Svenska kyrkan har tappat drygt 19 200 medlemmar de senaste fyra åren, mellan 2010-2014. Förra året minskades medlemsantalet med drygt 4 000 personer, bland de finns både personer som avlidit och personer som aktivt valt att gå ur kyrkan.

– Sverige är ett land som har det gott ställt, många tänker kanske att de klarar sig utan en gud eller en tro. Samtidigt kan det bero på ekonomin. Även om vi har det gott ställt är det många som uppmärksammar att de betalar kyrkoskatt och därför väljer att gå ur, säger Petra Hamnström.

Många lämnar kyrkan, men vissa kommer också tillbaka. Petra Hamnström tror att kyrkan blir viktig för människor i olika stadier i livet och att det gör att det finns stor chans att få tillbaka dom som faktiskt en gång lämnat.

– Det är många som går tillbaka när de börjar bli äldre och ser att människor dör och inser att man själv kommer att dö och att man då vill ha en begravning i kyrkan.