Uppsala vs Lund

Önskelåtsönskaren Amanda firar valborg i Uppsala och förra året var hon med i flottränningen som Minionerna från "Dumma Mej" på en båt. Hanna, Martina & Kodjo sätter igång en beef mellan Uppsala & Lund...vilken stad har det bästa studentfirandet?