Gratis för unga missbrukare att besöka Mini-Maria

Socialnämnden på Gotland tar bort avgifterna för unga som besöker mottagningen MiniMaria i Visby.

Anledningen är att man har märkt att avgifterna gjort att många uteblivit från besök och att missbrukare inte drogtestar sig.

Genom att ta bort avgifterna är förhoppningen att fler unga ska göra drogtester och besöker MiniMaria.

Som det är idag får också unga inkassokrav för uteblivna besök. Slutligen krävs ett beslut i regionfullmäktige om att ta bort avgifterna permanent.