اعلام مخالفت رسمی نماینده‌ی حزب مودرات با توافق دسامبر

برای نخستین بار یک نماینده‌ی حزب مودرات در پارلمان سوئد، آندرش هانسون، اعلام داشت که در آینده‌ای نزدیک رسما از پیروی توافق دسامبر خودداری خواهد کرد.

 توافق دسامبر میان احزاب متعلق به بلوک موسوم به آلیانس از یک سو و دولت ائتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست که در ماه دسامبر گذشته به دست آمد، این امکان را به یک گروه اقلیت در پارلمان می‌دهد که با وجود در اقلیت بودن بتواند تشکیل دولت بدهد و ادامه‌ی دولت استفان لوون نخست وزیر سوسیال دموکرات، در حال حاضر، بر پایه‌ی چنین توافقی امکان‌پذیرشده است.

آندرش هانسون، نماینده‌ی حزب مودرات در پارلمان، در این زمینه می‌گوید که با وجود اینکه حزبش توافق دسامبر را امضا کرده ، او خود را مکلف به رعایت آن نمی‌بیند. او ادامه می‌دهد که البته وفاداری به خط سیاسی حزب مهم است اما او به عنوان نماینده در برابر کسانی نیز که به او رای داده‌اند مسئول است.

گزارش‌های حاکی است که در درون حزب مودرات مخالفت نسبتا گسترده‌ای با توافق دسامبر وجود دارد.