Västerås stad satsar på kulturprojekt på Råby

Västerås stad ska avsätta 640 000 kronor ur sociala resursfonden till konstprojektet Ballongen - lek på riktigt på Råby.

Det är ett projekt som riktar sig till barn i stadens västra stadsdelar och genomförs av Västerås konstmuseum i samverkan med flera andra parter, som även går in som medfinansiärer.

Konstprojektet Ballongen syftar till att ge barnen möjlighet till fri lek och skapande.

Ursprunget är lektältet Ballongen som restes på Råby i slutet av 60-talet kom från Moderna Museet i Stockholm.