Lidköping vill locka fler medborgare att cykla

Lidköpings kommun vill få fler medborgare att ta cykeln istället för bilen kortare sträckor. Målet är att minska biltrafiken i tätorten med 20 procent fram till 2020.

Redan i dag finns 95 kilometer gång- och cykelvägar i kommunen. Men det gäller att få folk att använda dem, resonerar trafikchef Tora Gustafsson. Då måste kommunen hitta praktiska lösningar som underlättar och förbättrar för människor att ta cykeln istället för bilen, främst på sträckor under 5 kilometer.

Praktiska lösningar som låsbara och väderskyddade cykelparkering ska locka fler att ta cykeln, säger Tora Gustafsson.

– Vi har en idé om att bygga en låsbar cykelparkering vid resecentrum, så man kan cykla till resecentrum, låsa in sin cykel och sen ta bussen. 

Kommunen vill också fortsätta att bygga ut nätet av cykelvägar.

– Vi samarbetar med Trafikverket om att bygga en cykelväg ut till Läckö slott. Första etappen till Tolsjö börjar vi jobba med till sommaren.

Men det handlar om mer än att bygga, säger Tora Gustafsson. Man måste ändra ett invant beteende hos invånarna också. Att tänka att cykel faktiskt är ett alternativ till bil.

Efter projektet "Testcyklist" förra året är hon optimistisk. Några vanebilister fick då byta bilen mot lånecykel under en period och blogga om sina upplevelser och göra hälsotest. Resultatet var att de flesta fortsatte att cykla, säger hon. Och kan de, kan säkert fler, fortsätter hon.

Resultatet som kommunen hoppas på är friska invånare och bättre miljö.

– Naturligtvis vill vi få fler att cykla så vi kan utöka Lidköpings invånarantal utan att det blir för mycket trängsel med bilar.