Ministern: Skatteförslag gynnar förnyelsebart

2:31 min

Centerpartiets kritik mot den skatt på förnyelsebar energi som regeringen har föreslagit är felaktig. Det säger energiminister Ibrahim Baylan som istället menar att förslaget gynnar det förnybara.

Centerpartiet säger till Ekot att man kommer att göra allt för att stoppa förslaget, eftersom man anser att skatten skulle bromsa utvecklingen av vind- och sol-kraft i Sverige. Men Ibrahim Baylan avfärdar kritiken:

– Stödet som vi nu utökar är ju hundrafalt mycket större än den lilla skatt som nu införs just för att vi ska kunna genomföra den här ganska kraftiga utbyggnaden av förnyelsebar el.

Förslaget om en skatt på förnyelsebart en del av en större uppgörelse med Norge. Regeringens proposition innehåller både ett förslag om att höja ambitionsnivån för den förnyelsebara energin och införandet av en ny skatt.

Sedan 2012 har Sverige och Norge kommit överens om att ha en gemensam energimarknad och alla förändringar i det ena landet måste därför godkännas av det andra.

Sverige vill höja stödet för det förnyelsebara så att det når upp till 30 terrawattimmar el år 2020 och för att Norge skulle gå med på det krävdes det enligt Ibrahim Baylan att Sverige accepterade skatten. Han konstaterar att den gemensamma marknaden med Norge tvingar Sverige att förhandla om allt som rör energin.

– Då är det ett givande och tagande. Vi tycker att det är ett litet pris för den ganska kraftfulla ökningen av stödet till den förnyelsebara energin som vi ändå lyckas göra med den här propositionen. Det är också därför som industrin står bakom den.

Vindkraftsindustrin har fått information längs vägen i förhandlingarna och är med på båten. Där håller man med om att satsningarna som utlovas är viktigare än skatten.

Men de större solkraftverk som berörs är allt annat än positiva. Och enligt Centerledaren Annie Lööf var alliansregeringen bättre på att stå på sig i förhandlingarna med norrmännen.

– Vi framhärdade vårt besked om att det är mer förnyelsebart som gäller. Vi höll emot. Det tog bara några månader så lade sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet platt i den här frågan.

Men enligt Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin är Annie Lööfs sätt att resonera ojuste.

– Jag tycker att det är tråkigt att Centerpartiet beter sig såhär. Huvudförslaget handlar ju om att regeringen vill höja utbyggnadstakten av förnyelsebar energi till 2020. Linjen är jättetydlig. Vi vill nå 100 procent förnyelsebar energi.

I den här frågan tycker allianspartierna olika. Centerpartiet har skrivit en egen motion och de andra tre allianspartierna en annan. Eftersom de är missnöjda med olika saker i propositionen kan det hända att regeringen, trots allt, lyckas få Riksdagen att godkänna den, genom att luta sig mot olika allianspartier i olika frågor.