Kommunsamarbete ifrågasätts

I ett brev till kommunstyrelsens ordförande Lena Micko väcker Folkpartiet i Linköping nu frågan om UFF:s vara eller icke vara i kommunen.
I brevet frågar Folkpartiet om Linköpings kommun tycker att det är korrekt att ge tillstånd till UFF:s klädinsamlingsbehållare och även om det kommer att bli aktuellt att förlänga avtalet med UFF i framtiden. Orsaken till att partiet reagerar är den kritik som kommit fram mot UFF den senaste tiden. Organisationen har nyligen blivit av med sitt 90 konto och i dag går de insamlade medlen enbart till UFF:s skuldsanering.