S-politiker: Äventyrar patientsäkerheten

1:44 min

Personalbristen i Stockholms cancervård tvingar landstinget att ta in bemanningspersonal för att klara sommarplaneringen. Oppositions-landstingsrådet och socialdemokraten Dag Larsson är kritisk mot hur sjukhusledningen hanterat situationen.

– Vi kan inte ha en sån situation att cancervården går ner på minimal nivå under sommarhalvåret. Det måste gå att åtgärda.

Flera sjuksköterskor har lämnat Onkologiska kliniken på Karolinska i Solna, på kort tid. Vilket har tvingat ledningen att hyra in bemanningsanställda till sommaren. Enligt specialistsjuksköterskan Karin Orrsveden som jobbar på kliniken beror det på en ledning som inte tar hand om sina anställda.

– Man har i många år haft en urusel personalpolitik.

Likt tidigare år kommer en avdelning inom cancervården stänga under sommaren. Enligt Onkologens ledning ska patientsäkerheten inte påverkas, men Dag Larsson håller inte med.

– Jag vågar hävda att det äventyrar patientsäkerheten i sin förlägning.

Vad är din mirakelkur?

– Det handlar bland annat om att ge bättre betalt för de som har tunga och slitsamma arbetstider och sämre arbetsmiljö så att man kan locka personal till de arbeten som är svåra.

Peter Carpelan, moderat landstingsråd, är ansvarig för personalfrågor. Han säger att man från landstinget strävar efter att minska antalet bemanningsanställda.

– Men i vissa lägen är man tvungen att ha en inhyrning av personal, som nu på onkologen, men det bedömer vi som tillfälliga åtgärder. Vi märker ju att vi har för få utbildningsplatser av ett antal specialistsjuksköterskor. Här måste också regeringen hjälpa till och utöka anslagen så att man ser till att man har tillräckligt med sjuksköterskor.

Att se till att kompetent personal finns tillgänglig måste vara första steget. Men de måste ju trivas också?

– Ja absolut. De måste trivas och ha en bra arbetssituation. Vi kommer fortsätta att ha konkurrenskraftiga löner och se till att vi är en fortsatt attraktiv arbetsgivare.