مرزبانی ساحلی سوئد در عملیات نجات در مدیترانه

دولت سوئد اجازه‌ی شرکت نیروی ساحلی سوئد درعملیات برای نجات دادن جان پناهجویان در آب‌های مدیترانه را صادر کرد.

  بنا بر تصمیم دولت سوئد نیروی نگهبانی و مرزبانی ساحلی این کشور می‌تواند با عرضه‌ی کشتی، قایق، هواپیما ونیروی انسانی در عملیات فرونتکس ، مرزبانی اتحادیه‌ی اروپا، در دریای مدیترانه شرکت داشته باشد. ماموریت نیروی نگهبانی و مرزبانی ساحلی سوئد در این زمینه ماموریتی یکساله است.

وزیر کشور سوئد، آندرش ایگه‌من، Anders Yggeman ، از حزب سوسیال دموکرات در این مورد می‌گوید که وضعیت در مدیترانه بسیار نگران‌کننده است و ما امیدواریم بتوانیم با اقداماتی نظیر عرضه‌ی خدمات نیروهای ساحلی خود از وقوع فاجعه‌های بیشتر در این منطقه پیش‌گیری کنیم.