Förvåning över att poliser inte förhördes om ingripande då man dog

6:15 min

Som vi berättat tidigare har inte alla poliser förhörts i förundersökningen som gäller händelsen då en ung man dog vid ett polisingripande vid vuxenpsykiatrin i Västerås. Det här förvånar Mats Svegfors, som utredde fallet Osmo Vallo, och där riktade kritik mot både åklagare, polisutredning och rättsläkare.

– Jag är lite förvånad över att inte samtliga poliser som var inblandade i detta har hörts, utan man har byggt på att de har skrivit promemorior. Det var en av de saker vi tog upp i Osmo Vallo-utredningen, att man ska inte förlita sig på de promemoriorna utan det ska vara ett förhör, alltså någon som pressar poliserna och ifrågasätter deras uppgifter i ett slags kritiskt förhör. Det har inte skett med samtliga poliser och det tycker jag är konstigt, säger Mats Svegfors.

Det var i december förra året som en man i 30-årsåldern dog vid ett polisingripande på vuxenpsykiatrin i Västerås.

Åklagaren har nyligen lagt ner förundersökningen om misstänkt tjänstefel mot poliserna, och Mats Svegfors säger att en åklagare normalt vid en förundersökning ska driva ärendet tills åklagaren kan bilda sig en uppfattning om det kan bli en fällande dom, och är sannolikheten för det väldigt låg finns det ingen anledning att driva utredningen vidare.

Men i ett sådant här fall tycker han att det är lite annorlunda.

– Tillbaka till Osmo Vallo-utredningen, där sade vi att just när det gäller att det är poliser, att någon skadas allvarligt eller dör i samband med ett polisingripande, då är det särskilt viktigt att driva en utredning i botten, just därför att vi ska kunna lita på polisen. De är de enda som får använda våld legitimt och legalt i samhället och då måste vi kunna lita på polisen, säger Mats Svegfors.

Ytterligare en sak Mats Svegfors reagerar på är att rättsläkaren i förundersökningen drar slutsatsen att dödsfallet anses som en olyckshändelse.

– Åklagaren bygger väldigt mycket på rättsläkarens yttrande. Tillbaka till Osmo Vallo-utredningen, det är där jag egentligen har någon auktoritet, vi sa detta att man ska vara mycket klarare i sin rollavgränsning. Rättsläkare skall inte döma, rättsläkare ska uttala sig om det de kan göra. Och rättsläkarens uttalande om att det här tyder på en olyckshändelse... jag brister möjligen i auktoritet och kunskap men jag har svårt att förstå vad rättsläkaren bygger detta på i det som han har undersökt, säger Mats Svegfors.