Brushanar inventeras på Faludden

3:11 min

Jordbrukspolitiken i Holland ser ut att kunna påverka hur många brushanar som dyker upp på Gotland. Efter att brushanarna minskat i antal, till exempel på Faludden, kan det nu ha vänt uppåt igen.

Fredrik Widemo återvänder i maj till ett 20-tal spelplatser för brushane för att inventera och se vad som hänt med arten sedan han var där och räknade fåglar på 1990-talet.

Han är docent i zooekologi, knuten till institutionen för vilt, fisk & miljö vid SLU i Umeå, men också forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet. Nu ger han sig inom kort ut med handkikare och tubkikare i gotländska marker.

Brushanen är ingen fågel som imponerar med sin sång. Den är tystlåten, säger bara "uäk" i bland. Det är i sin praktdräkt den är mest värd att spana in, då hannarna bär rafflande tofsar, kragar och syns i andra brokiga fjädrar. Ingen dräkt tycks vara den andra lik.

Brushaneleken, kan beskrivas som "hannarnas tornerspel", en säregen syn och docent Fredrik Widemo har skådat och räknat brushanar på Faludden varje vår mellan 1990 och 2002. Då såg han mellan 10 och 15 spel varje år. Därefter hände något; 2006 fanns nästan inga kvar, berättar han och tror att arten kan ha minskat till följd av för hårt betade strandängar. Brushanen är en vadare som vill ha medelhög vegetation. Så om kor och lamm, men också vitkindade gäss betar ner strandängarna så drar brushanar och brushonor till andra platser de gillar bättre.

Nu finns det tecken på att jordbrukspolitiken i Nederländerna kan ha gynnat just brushanarna och påverkat deras rutt till häckplatserna. Widemo tror att det ekonomiska stöd som finns för att hålla marker översvämmade i Holland fått brushanarna att lägga om kursen.

Länsstyrelsen på Gotland har just beviljat Fredrik Widemos ansökan om att få vara på Faludden, under den tid då det egentligen är tillträdesförbud, för att räkna brushanar på de tidigare kända spelplatserna. Det handlar om cirka 20 platser där lekar tidigare förekommit. Han kommer också att besöka Näsudden.

Han får lov av länsstyrelsen att inventera fågelarten under två dagar, max fyra timmar per dag.