Lycksele

Sex mil kabel måste bytas

1:02 min

Skellefteå Kraft grävde ner sex mil elkabel för att driftsäkra el-nätet i Lycksele. När strömmen skulle kopplas på upptäcktes att det var fel på kabeln som nu måste grävas upp.

Det nya elnätet skulle ersätta de luftburna kablarna som är känsliga för stormar. Investeringen har kostat 100 miljoner och tanken var att nätet skulle var klart i slutet av våren. När kabel kan vara uppe ur marken och utbytt vet Eva Axelsson, chef för elnätet på Skellefteåkraft inte, men det ska inte innebära några stora störningar för Lyckseleborna.